Vyberte stránku

PRODEJ NEMOVITOSTÍ V OBCÍCH A MĚSTECH

praktická příručka i pro právní laiky

metodika – vzory listin – vzory usnesení

Autorka: © Mgr. Jana ZWYRTEK HAMPLOVÁ

Autorkou příručky je zkušená advokátka a nositelka ocenění Právník roku 2019 v oboru správního práva Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová. Ta se již více jak dvacet let specializuje na právo samospráv, a je v tomto oboru jednou z nejvýraznějších osobností a uznávaných autorit. Do této elektronické publikace vtělila své letité zkušenosti z advokátní praxe, a podává je formou srozumitelnou i pro právní laiky. To je ostatně její přístup i na vyhledávaných odborných seminářích – aby výkladu porozuměl opravdu každý. Je výraznou zastánkyní prevence chyb, na které obce a města pak často zbytečně doplácejí i finančně, když vedou zbytečné soudní spory nebo přicházejí o peníze tím, že mechanicky používají právní věty, jejichž dopad neumí správně vyhodnotit.

V příručce naleznete formu „OTÁZKA – ODPOVĚĎ“ doplněnou současně VZORY listin a usnesení, které můžete metodicky ihned použít, a pak řadu komplexních vzorů, které jsou však obohaceny vysvětlivkami přímo v jejich textu. Autorka dává návod i na řešení otázek, které zákon o obcích zdánlivě nepřipouští – například letitý problém, jak upřednostnit v procesu prodeje své občany, a velká pozornost je věnována prodeji za ceny nižší, než je v místě a čase obvyklé. Myslí také na to, jak si předem vytvořit prostor pro následné změny a výjimky, když obecně se nic z toho nepřipouští, zkrátka je vedena snahou obcím a městům usnadnit jejich často nesnadnou smluvní pozici v každodenní praxi. Příručka tak může pomoci i advokátům, jejichž klientelou jsou obce a města jen občas. Předpokládá se, že příručka bude každý rok doplňována podle zajímavých případů z praxe.

Příručku obdržíte do mailu v elektronické podobě, abyste z ní kdykoli mohli čerpat. Autorka dává kupujícím v textu publikace výslovně souhlas s užitím jí zpracovaných právních vzorů; současně upozorňujeme, že jinak je obsah díla autorsky chráněn, a k užití vzorů mají souhlas jen ti, kteří si příručku zakoupili.  

 

Rozsah příručky: cca 100 stran

Cena příručky  – 1.870,- Kč vč. DPH

Vydavatel:

MUNICIPAL – centrum vzdělávání a odborných služeb, s.r.o.

Objednávky adresujte: info@www.municipal-centrum.cz

OBJEDNÁVKA ke stažení ZDE!