Vyberte stránku

Jak nebýt na radnici za blbce

Cena: 350 Kč

Humorné situace z radnic tak, jak se skutečně staly: Starosta a občané, starosta a tajemník, starosta a fanynky, starosta a úředník, starosta a koalice, starosta a opozice, starosta a média, starosta a šéf jeho politické strany, starosta a kontrolní orgán, starosta a vyšetřovatel policie, starosta a bývalý starosta, starosta a volební kampaň.

V každém okruhu popsala spoluautorka Jana Zwyrtek Hamplová ze své bohaté zkušenosti advokátky typické prekérní situace a David Gruber coby komunikační expert doplnil jejich optimální řešení.

 

Objednat si můžete na: sekretariat@hamplova.cz.

Zákon o obcích (obecní zřízení)

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová je spolu s advokátem Zdeňkem Koudelkou a soudcem Nejvyššího správního soudu Petrem Průchou autorkou nového komentáře zákona o obcích. Publikace nabízí odpovědi na řadu výkladových otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ustanovením je doplněn jednak přehledem pečlivě vybrané judikatury vztahující se k jednotlivým ustanovením, jednak seznamem souvisejících právních předpisů. V rámci judikatury jsou uvedena i rozhodnutí soudů, která vznikla za jiného právního stavu, pokud tato rozhodnutí jsou využitelná i dnes. U jednotlivých paragrafů je výběrově odkazováno i na související odbornou literaturu.

Komentář zákona o obcích byl sepsán s cílem, aby forma i obsah byly co nejpřístupnější nejen odborné právnické veřejnosti, ale především voleným zástupcům a úředníkům obcí a měst, jejichž práce vyžaduje znalost právních předpisů a aplikační jistotu při jejich užívání.

Komentář je zpracován na základě stavu platného k 1. prosinci 2019.

  • Autor: Zdeněk Koudelka; Petr Průcha; Jana Zwyrtek Hamplová
  • Rok vydání: 2019
  • Počet stran: 480

PROFESIONÁLNÍ ZASTUPITEL (2014)

Praktické příručky znalkyně samosprávy Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové objednal již dvakrát Pardubický kraj v souvislosti s komunálními volbami pro obce a města na svém území. Když měla první příručka velký ohlas, za čtyři roky jsme ji aktualizovali, a dodali ještě ve větším počtu. Jak víme z kontaktu se starosty Pardubického kraje, velmi ji ocenili. Výrazně jim pomohla při práci se zastupiteli, zejména s těmi novými, kteří často přicházeli do funkcí jednak se zkreslenými představami, jednak opravdu nezkušení, pokud jde o chod obce a práci jejích orgánů. Přiznali, že i jim útlá knížka pomáhala, protože jako právní laikové se přesto musí v právu orientovat. Jsme připraveni podobnou příručku dodat pro kterýkoli kraj, bude-li ji chtít se svým logem pro své obce a města pořídit. V úvodu příručky je úvodní slovo hejtmana kraje a jeho pohled na samosprávu.

 

Autorka: Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

 Interní vydání – neprodejné

PROFESIONÁLNÍ ZASTUPITEL (2019)

 Praktické příručky znalkyně samosprávy Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové objednal již dvakrát Pardubický kraj v souvislosti s komunálními volbami pro obce a města na svém území. Když měla první příručka velký ohlas, za čtyři roky jsme ji aktualizovali, a dodali ještě ve větším počtu. Jak víme z kontaktu se starosty Pardubického kraje, velmi ji ocenili. Výrazně jim pomohla při práci se zastupiteli, zejména s těmi novými, kteří často přicházeli do funkcí jednak se zkreslenými představami, jednak opravdu nezkušení, pokud jde o chod obce a práci jejích orgánů. Přiznali, že i jim útlá knížka pomáhala, protože jako právní laikové se přesto musí v právu orientovat. Jsme připraveni podobnou příručku dodat pro kterýkoli kraj, bude-li ji chtít se svým logem pro své obce a města pořídit. V úvodu příručky je úvodní slovo hejtmana kraje a jeho pohled na samosprávu. 

 

Autorka: Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Interní vydání – neprodejné

OBCE A MĚSTA JAKO SMLUVNÍ PARTNEŘI 

VÝKON PROFESE A ČLENSTVÍ V ZASTUPITELSTVU (2021)

Stavaři a architekti jsou častými smluvními partnery obcí a měst. Proto nás požádala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zdali by pro ně Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová nenapsala odbornou publikaci, aby se v obcích a městech orientovali, více je poznali, a lépe s nimi pak spolupracovali. Vyhověli jsme rádi, a v lednu 2021 spatřila světlo světa tato publikace, která byla vydána ve vysokém nákladu pro členy dané komory. Nedá se proto objednat; obdobně však může vzniknout speciální vydání pro další profese, které se samosprávou spolupracují.

 

Autorka: Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

 Interní vydání – neprodejné