Vyberte stránku

„ZNÁME PRÁVO OBCÍ, MĚST A KRAJŮ“

Společnost MUNICIPAL se věnuje už několik let vzdělávání zejména v oblasti veřejného práva, tedy státní správy (úředníci obecních a městských úřadů, magistrátů a krajských úřadů) a územní samosprávy (volení zástupci obcí, městysů, měst, statutárních měst a krajů). Pro ty rovněž zajišťuje servis odborných, zejména právních, služeb, s využitím svých značných zkušeností o podstatě fungování oblastí veřejné správy. Nedílnou součástí činnosti společnosti je rovněž vydavatelská činnost (příručky, knihy, studijní materiály, ediční řady CD), a spolupráce na veřejných projektech jiných subjektů(činnost lektorská, organizační apod.). Stěžejní oblastí je pořádání populárních přednášek, kurzů a konferencí s odbornými přednáškami – to vše dohromady tvoří dnes již velmi populární projekt MUNICIPAL. Společnost pořádá rovněž vzdělávací akce pro svazky obcí a mikroregiony v jejich sídle. Díky spolupráci se specialisty je společnost schopna zajistit širokou škálu odborných služeb potřebných pro oblast samosprávy s nezbytnou znalostí specifik jejího fungování. Každým rokem pořádá rovněž prestižní kongres samosprávy FORUM MUNICIPAL.