Vyberte stránku

Odborné publikace

 

Jak nebýt na radnici za blbce

Cena: 350 Kč

Humorné situace z radnic tak, jak se skutečně staly: Starosta a občané, starosta a tajemník, starosta a fanynky, starosta a úředník, starosta a koalice, starosta a opozice, starosta a média, starosta a šéf jeho politické strany, starosta a kontrolní orgán, starosta a vyšetřovatel policie, starosta a bývalý starosta, starosta a volební kampaň.

V každém okruhu popsala spoluautorka Jana Zwyrtek Hamplová ze své bohaté zkušenosti advokátky typické prekérní situace a David Gruber coby komunikační expert doplnil jejich optimální řešení. Objednat si můžete na: sekretariat@hamplova.cz.

Zákon o obcích (obecní nařízení)

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová je spolu s advokátem Zdeňkem Koudelkou a soudcem Nejvyššího správního soudu Petrem Průchou autorkou nového komentáře zákona o obcích. Publikace nabízí odpovědi na řadu výkladových otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ustanovením je doplněn jednak přehledem pečlivě vybrané judikatury vztahující se k jednotlivým ustanovením, jednak seznamem souvisejících právních předpisů. V rámci judikatury jsou uvedena i rozhodnutí soudů, která vznikla za jiného právního stavu, pokud tato rozhodnutí jsou využitelná i dnes. U jednotlivých paragrafů je výběrově odkazováno i na související odbornou literaturu.

Komentář zákona o obcích byl sepsán s cílem, aby forma i obsah byly co nejpřístupnější nejen odborné právnické veřejnosti, ale především voleným zástupcům a úředníkům obcí a měst, jejichž práce vyžaduje znalost právních předpisů a aplikační jistotu při jejich užívání.

Komentář je zpracován na základě stavu platného k 1. prosinci 2019.

  • Autor: Zdeněk Koudelka; Petr Průcha; Jana Zwyrtek Hamplová
  • Rok vydání: 2019
  • Počet stran: 480